Service mogelijkheden

Service niveau "Jij"

Bij "Jij", doe je alles zelf on-line. Dit, basismodel, omvat de volgende items: 

 • recht op ontvangst van de volledige basisprovisie van de verzekeringsproducten die via Hupla zijn afgesloten c.q. waarover provisie uitbetaald krijgt voor producten uit de groep  simple risk schade verzekeringen (auto, inboedel, opstal, AVP, rechtsbijstand, caravan e.d.)
 • Consumptieve kredieten afsluiten tegen lage rentetarieven
 • De mogelijkheid om:
  • Via de website verzekeringenpremies te berekenen
  • Via de website verzekeringen aan te vragen
  • Via de website lopende verzekeringen via te wijzigen Via de website uw dossier in te zien waarin o.a. de gegevens van de aangevraagde en lopende verzekeringen via zijn opgenomen
  • Via de website uw dossier uit te breiden met verzekeringen die elders lopen.
  • Gratis gebruik maken van de opzegservice en/of overvoerservice van om uw lopende contracten op te zeggen c.q. over te sluiten naar .
 • Schadebehandeling (onzekere voorvallen)

In het abonnement zijn schade afhandelingen inbegrepen tot maximaal het aantal polissen dat u via ons heeft lopen. Heeft u in een jaar meer schades dan rekenen wij over deze afhandelingen € 5,- per afhandeling.

U ontvangt maandelijks "uw provisie" op uw rekening na aftrek van € 10,- ---

Service niveau "Jij & Wij"

Dit is een uitbreiding op "Jij". Deze uitbreiding omvat de volgende items:

 • Bij Jij&Wij kun je ons ook bellen over advies
 • Jaarlijks uitgewerkt overzicht met uw verzekeringen, hierbij wordt ook aandacht besteed aan eventuele omissies in het pakket
 • Mogelijkheid om tegen sterk gereduceerde kosten overlijdensrisico verzekeringen en verzekeringen t.b.v. inkomstenderving af te nemen.

Deze uitbreiding wordt maandelijks via een automatische incasso van uw rekening geïncasseerd.

 

Service niveau "Wij"

Dit is een uitbreiding op "Jij & Wij". Deze uitbreiding omvat de volgende items:

 • Jaarlijks evaluatiegesprek via Skype met een van onze financiële adviseurs
 • Mogelijkheid om ook hypotheken af te nemen tegen een advies tarief vanaf € 750,-

Deze uitbreiding wordt maandelijks via een automatische incasso van uw rekening geïncasseerd.

 

Dit zijn onze kleine lettertjes... want wij houden van duidelijkheid!